25 let posuzování vlivů na životní prostředí

Úvodem

Jsme specializovaná konzultační firma na posuzování vlivů na životní prostředí, ochranu ovzduší a související ekologické služby.

Během dvaceti pěti let jsme zpracovali desítky dokumentací, posudků a odborných studií ve všech krajích České republiky a podíleli se na projektech pro řadu zahraničních zákazníků.

Od roku 2017 jsme součástí korporátní skupiny INTEGRA Group.

více v našem profilu

Mohlo by vás zajímat:

Konference EIA/SEA 2017 , Ostrava, 17. – 18. května 2017

Regionální centrum EIA s.r.o. ve spolupráci s Integra Group připravují již jedenáctý ročník konference EIA/SEA 2017, která se uskuteční v hotelu Clarion Congress Ostrava, ve dnech 17. – 18. května 2017.

Cílem konference je poskytnout prostor pro sdílení zkušeností se zpracováním SEA a EIA v ČR i zahraničí a pro výměnu názorů mezi zaměstnanci veřejné správy, autorizovanými osobami, zástupci investorů či neziskového sektoru, ohledně existujícího právního rámce, metodických postupů, a možných kroků k dalšímu zlepšování efektivity SEA a EIA v České republice. Hlavními tématy konference EIA/SEA 2017 budou:

  • Legislativní rámec SEA a EIA tj. nový zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, návrh zákona o liniových stavbách;
  • SEA a EIA v dopravě;
  • EIA pro záměry malého rozsahu (např. bod 10.6 přílohy č. 1 zákona o posuzování)
  • Další související aspekty – hodnocení klimatických rizik, požadavky rámcové směrnice o vodách.

Konference se zúčastní cca 100 odborníků z Ministerstva životního prostředí a dalších centrálních orgánů veřejné správy, zástupců regionálních úřadů institucí a samospráv, investoři, konzultační firmy, a zástupci nevládních organizací. Předpokládáme účast expertů EIA a SEA z ČR a Slovenska.


Nízkoemisní zóny

Začali jsme poskytovat odbornou podporu při přípravě a zavádění nízkoemisních zón (NEZ) v obcích. Součástí prací je posouzení případné nízkoemisní zóny z hlediska jejích přínosů pro kvalitu ovzduší v obci.  Naším cílem je v souladu s představou a technickými možnostmi obce zvolit takovou variantu provedení nízkoemisní zóny, která bude optimální nejen z hlediska přínosu pro kvalitu ovzduší, ale také z hlediska její finanční a organizační náročnosti.