Mezinárodní
konference EIA/SEA
2017

Ve dnech 17. - 18. 5. 2017 se v Ostravě uskuteční 11. ročník mezinárodní konference EIA/SEA 2017.

Proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) funguje v Evropské Unii již více než 30 let, v České republice byl uzákoněn v roce 1992, jako preventivní nástroj ochrany životního prostředí.
Plní proces posuzování vlivů stále svou předpokládanou roli a naplnil očekávání do něj vkládaná?
Co přinesla novela zákona 100/2001 Sb.? Dává prostor pro uplatnění pozitivních (domácích i zahraničních) praktických zkušeností s procesy SEA a EIA a eliminuje ty, které se neosvědčily?
Je proces přípravy investic v ČR (od strategické úrovně až k územnímu a stavebnímu řízení, včetně potřebných posouzení) konkurence schopný?

Záštitu nad konferencí předběžně přislíbili:
Jarmila Uvírová – náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje

Ing. Jakub Unucka, MBA – náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje

Mgr. Kateřina Šebestová – náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava

 

Témata jednání:
1. Legislativní rámec EIA a SEA tj. nový zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, návrh zákona o liniových stavbách

2. EIA a SEA v dopravě

3. EIA/SEA praxe

4. Další související aspekty – hodnocení klimatických rizik, požadavky rámcové směrnice o vodách, aj.

 

Pozvánka ke stažení zde: Pozvánka na konferenci EIA/SEA 2017

Přihlášování na konferenci: ON-LINE REGISTRACE

Informace o řízené degustaci: Pozvánka na řízenou degustaci

Sponzoři konference: Dotace na konferenci ve výši 50 tis. Kč byla poskytnuta Moravskoslezským krajem.

 

Projekt je spolufinancován statutárním městem Ostrava ve výši 25 tis. Kč.

 

 

Program konference

Středa 17. 5. 2017
9.00 Prezence účastníků
10.00 Slavnostní zahájení konference
10.00–10.30 Úvodní vystoupení: zástupce MŽP, MSK, MMO, organizátorů

Téma 1 Legislativní rámec EIA a SEA
10.30 – 12.30

1. Hlavní změny, které přinese transpoziční novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a novela stavebního zákona – Petr Slezák, MŽP ČR
2. Aktuální stav a vývoj právních předpisů v oblasti EIA/SEA – Libor Dvořák, MŽP ČR
3. Vystoupení zástupce Evropské komise – Katarina Hobzová, Evropská komise
4. Změny EIA legislativy – co nás čeká ?, Tomáš Šikula, HBH Brno
5. Srovnání systému SEA ve vybraných zemích EU- M. Smutný, Integra Consulting

Souhrnná diskuse k tématu 1

12.30 – 14.00 Oběd

Téma 2 EIA a SEA v dopravě
14.00 – 18:00

1. Návrh principů zákona o liniových stavbách a řešení ochrany ŽP – Tomáš Janeba, ARI Praha;   Štefan Potočňák, Havel Holásek
2. Proces EIA v rámci přípravy staveb v gesci ŘSD ČR – Radek Mátl, ŘSD Praha
3. Kumulativní a synergické vlivy v dopravě – Libor Ládyš EKOLA Praha
4. Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve vztahu k  dopravě a procesu EIA… – Libor Ládyš, EKOLA Praha

16.00 – 16.30 Coffee Break

Zkušenosti s procesy EIA a SEA v dopravě na Slovensku

1. Proces SEA pri príprave celoštátnej dopravnej stratégie do roku 2030 – Pavol Bžán, MD Slovenskej republiky
2. Diaľnica D1 Prešov: zosúlaďovanie posudzovacieho procesu s európskou legislatívou – Ľuboš Ďurič, MD SR
3. Vyhodnotenie variantov výstavby dialnice v procese EIA/SEA – Ján Šimo, Žilina

Souhrnná diskuse k tématu 2

19.00 Společenský večer

K tanci a poslechu zahraje kapela Paradox

Čtvrtek 18. 5. 2017

09.00 – 13:00

Téma 3 Principy dobré EIA/SEA praxe

1. Dobrá praxe SEA/EIA v členských státech EU – zkušenosti JASPERS                                                                                                                                                                    2. Co je „Zdravé jádro procesu EIA/SEA“? – Radim Seibert, Regionální centrum EIA
3. Zkušenosti samosprávy s procesem EIA – Radka Vladyková, starostka Jesenice                                     4. Posuzování vlivů pyrolýzních a zplyňovacích zařízení na životní prostředí – Vladimír Lapčík, VŠB TU Ostrava                                                                                                                                                                    5. Posuzování vlivů a správní řád – Josef Gresl, Zlín

Souhrnná diskuse k tématu 3

11.15 – 11.45 Coffee Break

Téma 4 EIA/SEA a nová související hodnocení

1. Doporučení Evropské komise pro zohlednění klimatických rizik v procesech EIA a SEA – Michal Musil, Integra Consulting
2. Posuzování záměrů z hlediska plnění požadavků Rámcové Směrnice o vodní politice 2000/60/ES – Petr Tušil, VÚV Ostrava

Závěrečná diskuze

13.00 Závěr konference, oběd

Organizační pokyny k účasti na konferenci

Datum konání:                         17. – 18. 5. 2017

 

Místo konání:              Clarion Congress Hotel Ostrava

Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava – Zábřeh

tel.: +420 596 702 817

tel.: +420 599 099 099, fax: +420 599 099 599

e-mail: reservation.ccho@clarion-hotels.cz

http://www.clarioncongresshotelostrava.com

 

Závazné přihlášky zasílejte:

e-mailem:                      sigutova@rceia.cz; kaslova@rceia.cz

online:                          http://www.rceia.cz/cs/online-2017

poštou:                         Regionální centrum EIA s.r.o., Elektrárenská 66,
739 11  Frýdlant nad Ostravicí

další informace:               IČO: 47150661

Uzávěrka přihlášek je:   10. 5. 2017

Účastnický poplatek:

Účastnický poplatek zahrnuje vstup na konferenci, pracovní materiály, občerstvení, 2x oběd, společenský večer. Cena ubytování a dopravy není  v účastnickém poplatku zahrnuta!

Úhrada
do 15.3. 2017
Úhrada
do 15.4. 2017
Úhrada
při prezenci
Přednášející 2290,- Kč 2490,- Kč 2690,- Kč
Základní 2890,- Kč 3090,- Kč 3290,- Kč
Veřejná správa, studenti 2490,- Kč 2690,- Kč 2890,- Kč

V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací, pracovní materiály budou zaslány poštou. Je možné vyslat náhradníka.

Pokyny k zaplacení účastnického poplatku na Konferenci EIA/SEA 2017

Po registraci Vám bude zaslána elektronická faktura, která zároveň slouží jako daňový doklad.

Po uhrazení faktury Vám bude zasláno potvrzení platné registrace.

V případě potřeby Vám vystavíme originál faktury, který bude předán na konferenci (při prezenci).