Posuzování vlivů
na životní prostředí

Od roku 1992 poskytujeme komplexní služby v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí a zdraví.

Mezi poskytovali služeb EIA jsme nejdéle působící firmou na českém trhu.

Specializujeme se především na infrastrukturní projekty, záměry v průmyslu a odpadovém hospodářství, záměry ve volné krajině a posuzování vlivů vývozů.

Nabízíme:

  • Připravujeme oznámení a dokumentace pro procesy EIA a SEA a posudky pro proces EIA.
  • Zajištujeme zpracování dílčích hodnocení – např. posouzení vlivů na síť Natura 2000, posouzení vlivů na lidské zdraví, posouzení rizik spojených se změnou klimatu, posouzení vlivů na vodní útvary dle rámcové směrnice o vodách, apod.
  • Kromě profesionálního vedení konzultací s veřejností klientům nabízíme i řešení potenciálních konfliktů s dotčenými subjekty.
  • Pravidelně organizujeme národní konference EIA/SEA.

Vybrané reference EIA – Průmysl:

Rekonstrukce a rozšíření výrobní a skladovací haly Schott Lanškroun

Oznámení EIA  pro Delta Projektconsult a.s., 2016

Engel Kaplice

Oznámení EIA  pro Delta Projektconsult a.s., 2016

BEHR – rozšíření závodu

oznámení EIA pro celkem 4 etapy rozšíření pro Mahle Behr Mošnov, 2010 – 2015

Nová továrna pro výrobu zdravotních setů ProcedurePak

Oznámení EIA Pro OSA projekt s.r.o., 2014

Využití odpadního tepla z Elektrické obloukové pece (EOP) č. 5

oznámení EIA pro Arcelor Mittal Ostrava, 2012

Ekologizace teplárny – Kotel K14

dokumentace EIA  pro Arcelor Mittal Energy Ostrava, 2011

Odtěžení kameniva deponovaného ve střední části odvalu Heřmanice

dokumentace EIA Pro DIAMO Ostrava, 2009

Modernizace ocelárny v ŽDB Group a.s.

dokumentace EIA pro ŽDB Group a.s. Bohumín, 2008

Nápravná opatření – Laguny Ostramo

Dokumentace EIA Pro sdružení Čistá Ostrava, 2006

ASKO Ostrava, Havířov

Oznámení EIA pro Delta Projektconsult a.s., 2016

Silnice I/2 Pardubice – Jihozápadní obchvat

posudek EIA pro Krajský úřad Pardubického kraje, 2010

Silnice I/36 Lázně Bohdaneč – obchvat

posudek EIA  pro Krajský úřad Pardubického kraje, 2010

SEA Politiky druhotných surovin České republiky

spolupráce s Integra Consulting  Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2014

Silnice I/11 Ostrava, prodloužená ul. Rudná – hranice okresu Opava

dokumentace EIA pro Ředitelství silnic a dálnic, 2003

Větrná farma Kryštofovy Hamry a Výsluní

posudek EIA Pro Krajský úřad Ústeckého kraje, 2011-2012

Dálnice D 47 Velké Albrechtice

dokumentace EIA pro Ředitelství silnic a dálnic, 1994-1995

Výstavba větrných elektráren v lokalitě Huzová

posudek EIA Pro Krajský úřad Olomouckého kraje, 2014

Větrné elektrárny Dívčí Hrady

Dokumentace EIA Pro Ostwind CZ s.r.o., 2014

Větrná farma Blatno

, posudek EIA Pro Krajský úřad Ústeckého kraje, 2011-2012

Větrná farma Hora Sv. Šebestiána a Křimov

posudek EIA, 2011 Pro Krajský úřad Ústeckého kraje, 2011-2012

SEA Aktualizace územní energetické koncepce Olomouckého kraje

spolupráce s Integra Consulting, pro Krajský úřad Olomouckého kraje, 2016

SEA Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Přerov

Pro Městský úřad Přerov, 2006

SEA Územní energetické koncepce Hl. m. Prahy

2015  Pro Magistrát Hl. města Prahy

SEA Plán oblasti povodí Moravy a Dyje

Pro GHE a.s. Ostrava, 2006 – 2009

SEA Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje pro období 2016 až 2025

pro FITE, a.s. Ostrava, 2015

SEA Programu ke zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezského kraje

Pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 2011-2012

SEA Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje

Pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 2011-2012

Vybrané reference EIA – Infrastruktura:

ASKO Ostrava, Havířov, Oznámení EIA

pro Delta Projektconsult a.s., 2016

Silnice I/2 Pardubice – Jihozápadní obchvat, posudek EIA

pro Krajský úřad Pardubického kraje, 2010

Silnice I/36 Lázně Bohdaneč – obchvat, posudek EIA

pro Krajský úřad Pardubického kraje, 2010

Silnice I/11 Ostrava, prodloužená ul. Rudná – hranice okresu Opava, dokumentace EIA

pro Ředitelství silnic a dálnic, 2003

Dálnice D 47 Velké Albrechtice, dokumentace EIA

pro Ředitelství silnic a dálnic, 1994-1995

Vybrané reference EIA - Větrné elektrárny:

Výstavba větrných elektráren v lokalitě Huzová, posudek EIA

Pro Krajský úřad Olomouckého kraje, 2014

Větrné elektrárny Dívčí Hrad, Dokumentace EIA

Pro Ostwind CZ s.r.o., 2014

Větrná farma Kryštofovy Hamry a Výsluní, posudek EIA

Pro Krajský úřad Ústeckého kraje, 2011-2012

Větrná farma Blatno, posudek EIA

Pro Krajský úřad Ústeckého kraje, 2011-2012

Větrná farma Hora Sv. Šebestiána a Křimov, posudek EIA, 2011

Pro Krajský úřad Ústeckého kraje, 2011-2012