EIA 1999

Ve dnech 9. - 10. listopadu 1999 se konala 3. celostátní konference EIA 1999 s podtitulem "Proces EIA na prahu 3. milénia".