Rakúsko – slovenský projekt e-MAT, príklad intenzívnej cezhraničnej spolupráce v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie – M. Hrnčárová, K. Kováčová