Projekty ve skupině Vítkovice Machinery Group – E. Křížková