20 let vývoje procesu posuzování vlivů v České republice. Srovnání způsobu posuzování podle „starého“ a „nového“ zákona v datech – L. Vravníková