„Metodický přístup ŘSD k novele EIA zákona“ – K. Ambrožová