„EIA v ČR na křižovatce – co teď a co potom?“ – L. Dvořák