„Prvý dvojjazyčný portál na posudzovanie vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice dvoch štátov“, M. Hrnčárová