„Nejčastější problémy v průběhu posuzování záměrů z pohledu příslušného úřadu“ – M. Krahulec