„Posuzování vlivů na ovzduší v SEA vybraných koncepcí“ – R. Seibert