„Změny EIA legislativy – o co přicházíme …“ – T. Šikula