Hutě a ŽP 2013

Ve dnech 12. - 13.9. 2013 se konala konference Životní prostředí hutnictví železa a druhovýroby.

Téma konference:

"Rozvoj a modernizace hutnictví může přinést zlepšení životního prostředí."

Záštitu nad konferencí převzal:

 • doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. – ministr MPO ČR
 • Ing. Dalibor Madej – náměstek primátora statutárního města Ostravy

 

Konferenci finančně podpořili:

 

Hlavním cílem konference bylo prezentovat a diskutovat o rozvojových záměrech v hutním průmyslu a opatřeních ke zlepšení kvality životního prostředí, včetně možností jejich financování.

Pozvánku včetně programu konference si můžete stáhnout POZVÁNKA.pdf

Prezentace

Prezentace, které byly předneseny na konferenci Hutě a ŽP 2013.

 

Čtvrtek 12.9. 2013

Blok I Stávající hutní technologie z pohledu dopadů na ŽP

 1. Aktuální problémy společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. v OŽP – P. Baranek, ArcelorMittal Ostrava, a.s. (4,5 MB  .ppt)
 2. 26 měsíců pro ovzduší v Moravskoslezském kraji – L. Ženatý (540 kB  .ppt)
 3. Na rozcestí mezi dočasně a trvale udržitelným hutnictvím na Ostravsku – R. Seibert, Regionální centrum EIA, s.r.o. (140 kB  .ppt)

 

Blok II Ekonomická stránka environmentálních opatření v hutnictví

 1. Realizace projektů ke snížení tuhých znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. financovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí – M. Pietrosz, T. Gajdacz, R. Klimša (5,8 MB  .ppt)
 2. Ekologizace teplárny společnosti ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. – T. Ostárek, ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. (3 MB  .ppt)

 

Blok III Perspektiva hutnictví v regionu

 1. Podpora většího uplatnění výzkumu a inovačních aktivit pro vyšší využívání druhotných surovin v Operačním programu MPO „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ (OPPIK) – V. Havlice, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (604 kB  .ppt)
 2. Vliv požadavků ekologické legislativy na odvětví hutnictví železa – V. Toman, Hutnictví železa, a.s. (650 kB  .ppt)

 

Pátek 13.9. 2013

Blok IV Související enviromentální problémy, nové poznatky v oblasti výzkumu a vývoje

 1. Centrum BAT při Institutu environmentálních technologií VŠB-Technické univerzity Ostrava – S. Bartusek, VŠB TUO, J. Prášek, CENIA (3,3 MB  .ppt)
 2. Možnosti skenovací elektronové mikroskopie při studiu morfologie částic polétavého prachu – K. Lach, Zdravotní ústav Ostrava, K. Klouda, Státní úřad pro jadernou bezpečnost (65 MB  .ppt) – zasíláme na vyžádání
 3. Možnosti pyrolýzní technologie v rámci energetického využití odpadů – V. Lapčík, VŠB TUO (7,8 MB  .ppt)
 4. Redukční procesy a možnosti využití při termickém zpracování odpadů – S. Bartusek, VŠB TUO (2,8 MB  .ppt)

Fotogalerie