Centrum BAT při Institutu environmentálních technologií VŠB-Technické univerzity Ostrava – S. Bartusek, VŠB TUO, J. Prášek