Realizace projektů ke snížení tuhých znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. financovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí – M. Pietrosz, T. Gajdacz, R. Klimša