Podpora většího uplatnění výzkumu a inovačních aktivit pro vyšší využívání druhotných surovin v Operačním programu MPO „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ (OPPIK) – V. Havlice