Vliv požadavků ekologické legislativy na odvětví hutnictví železa – V. Toman