„Určení dominantních zdrojů znečištění ovzduší na základě statistické analýzy dat z imisního monitoringu Ostrava – Přívoz“, J. Bitta, O. Smolen