„Modelování kvality ovzduší v československém přihraničí Moravskoslezského a Žilinského kraje (předběžné výsledky)“, J. Bitta