„Zvýšení podílu recyklace odpadových materiálů a vedlejších produktů v ArcelorMittal Ostrava“, P. Baranek, R. Cabáková