„Úloha závěrů o BAT při revizi BREF dokumentů“, M. Drašťáková