„Připravované projekty MŽP v oblasti zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji“, M. Jašurek