„Průběh realizace projektů ke snížení emisí TZL ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. financovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí „, R. Klimša, T. Gajdacz, M. Pietrosz, J. Baier