„Ekologické a jiné bariéry dalšího rozvoje odvětví hutnictví železa“, V. Toman