Proces EIA z pohledu úřadu a autorizované osoby – K. Ambrožová