Zkušenosti a výsledky zprůchodňování silnic a dálnic – R. Bocek