Posuzování vlivů na ŽP v oblasti energetického využití komunálního odpadu. Dvacet let nositelem autorizace k posuzování vlivů na ŽP – V. Lapčík