Revize směrnice EIA z pohledu českého oznamovatele – zjednodušení nebo komplikace – B. Vondrušková