„Novela stavebního zákona – hrozba nebo příležitost pro investory?“ – D. Brix