„Implementace novely zákona o posuzování vlivů ve vztahu k zařízením určeným pro energetické využití odpadů“ – V. Lapčík