„Pozitivní a negativní příklady – výstupy z IS EIA“ – L. Vravníková, I. Špelinová