Možnosti pyrolýzní technologie v rámci energetického využití odpadů – V. Lapčík