Na rozcestí mezi dočasně a trvale udržitelným hutnictvím na Ostravsku – R. Seibert