„Snížení emisí NOx a CO v ohřívačích větru pro vysoké pece“, J. Žowliak