EIA/SEA 2013

Ve dnech 14. - 15. 5. 2013 se v Ostravě uskutečnil 9. ročník mezinárodní konference EIA/SEA 2013.

Téma: "Přínos procesu posuzování vlivů ke zlepšení životního prostředí v období 1992 – 2012".

Konference byla rozdělena do 3 témat. Úvod byl věnován zhodnocení systému posuzování vlivů a zkušenostem účastníků s procesy EIA a SEA. Následovaly prezentace týkajících se hlavních rozvojových problémů a vlivů na kvalitu ŽP a možnosti EIA/SEA při jejich řešení. Posledním tématem byl rozvoj ČR v období 2014-2020 a zkušenosti kolegů s procesy EIA/SEA ze Slovenska.
Shrnutí průběhu konference a doporučení účastníků

Z prezentací v průběhu konference, diskusí v sále i kuloárech chceme zdůraznit následující myšlenky a doporučení: 

„používejme zdravý selský rozum a využívejme možností stávajících zákonů“. Posuzování prioritně zaměřme na skutečné hrozby a problémy. Formální naplňování předepsaných kapitol jen s účelem naplnění litery zákona je neefektivní a snižuje význam procesů EIA a SEA; 
„posuzujme jen to co má smysl“; 
všichni na svých pozicích hledejme cesty jak procesy EIA i SEA zjednodušit a odformalizovat“;Některé prezentace také přinesly nové nápady, které budou dále diskutovány, popř. se je organizátoři konference pokusí „uvést k životu“, jedná se např. o: 

návrh na ocenění kvalitních EIA (inspirováno obdobnými akcemi v jiných oborech); 
návrh na vytvoření informační databanky.


Konferenci připravilo Regionální centrum EIA společně s Integra Consulting a byla organizována s podporou Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostrava.

Záštitu nad konferencí převzal:

Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
Ing. Dalibor Madej, náměstek primátora Statutárního města Ostrava

Účast více než 80 odborníků na posuzování vlivů na životní prostředí (zejména zástupců krajských a městských úřadů, ministerstev, autorizovaných osob a konzultačních firem) přinesla řadu zajímavých prezentací a velmi otevřenou diskusi nejen o přednášených tématech.

Pozvánku včetně programu konference si můžete stáhnout zde – POZVÁNKA (.pdf)

Tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde – TISKOVÁ ZPRÁVA (.pdf)

Závěrem:

Konference byla zaměřena především na zhodnocení systému posuzování vlivu na ŽP v průběhu dvaceti let, na výměnu zkušeností, kritiku ale i chválu procesu EIA/SEA. Během dvaceti let prošla EIA řadou změn, vylepšení, ale ještě stále je zde co zlepšovat jak na straně legislativy, úředníků, tak na straně zpracovatelů, popř. oznamovatelů. Výše uvedené náměty budou dále diskutovány, a pokud se ukážou jako vylepšení EIA/SEA procesů, budou prezentovány na další konferenci EIA/SEA 2015 včetně dosavadních výsledků.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na shledanou na konferenci EIA/SEA 2015!!!

Prezentace

Prezentace, které byly předneseny na konferenci EIA/SEA 2013, jsou k dispozici v needitovatelné podobě (.pdf).

(Řazení prezentací odpovídá pořadí v jakém byly předneseny.)

 

Úterý 14.5. 2013

Téma 1 Zhodnocení systému posuzování vlivů. Zkušenosti účastníků s procesy EIA a SEA.

 1. Dvě dekády české environmentální legislativy a EIA/SEA – L. Dvořák, MŽP ČR (472 kB  .ppt)
 2. Příklad dálnice D 47 …. a dalšíL. Ženatý (62 kB  .ppt)
 3. Státní energetická koncepceP. Gebauer, ředitel sekce energetiky, MPO ČR (2,88 MB  .pdf)
 4. 20 let vývoje procesu posuzování vlivů v České republice. Srovnání způsobu posuzování podle „starého“ a „nového“ zákona v datech L. Vravníková, CENIA (1,78 MB  .ppt)
 5. Rozvojové investice a EIAP. Baranek, ArcelorMittal Ostrava (592 kB  .ppt)
 6. Proces EIA z pohledu úřadu a autorizované osoby K. Ambrožová, Integra Consulting s.r.o. (158 kB  .ppt)
 7. Naplnil proces EIA/SEA v Česku naše očekávání? J. Kaslová, V. Rimmel, Regionální centrum EIA s.r.o. (8,17 MB  .ppt)

 

Téma 2 Hlavní rozvojové problémy, vlivy na kvalitu životního prostředí a možnosti EIA/SEA při jejich řešení

 1. Revize směrnice EIA z pohledu českého oznamovatele – zjednodušení nebo komplikaceB. Vondrušková, ČEZ (596 kB  .ppt)
 2. Laguny Ostramo, proces EIA a další souvislostiM. Machač, Krajský úřad MS kraje, V. Dobeš, Magistrát města Ostravy (3,59 MB  .pdf)
 3. SEA ÚPD v judikátech NSSL. Krajíček, Atelier T-plan, s.r.o. (213 kB  .ppt)
 4. Posuzování vlivů na ŽP v oblasti energetického využití komunálního odpadu. Dvacet let nositelem autorizace k posuzování vlivů na ŽPV. Lapčík, LAPEKO (6,83 MB  .ppt)
 5. Zkušenosti a výsledky zprůchodňování silnic a dálnicR. Bocek, ŘSaD (8,16 MB  .ppt)

 

Středa 15.5. 2013

Téma 3 Rozvoj ČR v období 2014 – 2020, zahraniční EIA/SEA zkušenosti – např. Slovensko, Rakousko, Polsko

 1. ENVIROPORTAL – zdroj informácii o procese EIA a SEA na SlovenskuK. Kováčová, Slovenská agentúra ŽP (181 kB  .ppt)
 2. Rakúsko – slovenský projekt e-MAT, príklad intenzívnej cezhraničnej spolupráce v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredieM. Hrnčárová, Slovenská agentúra ŽP – prezentovala K. Kováčová (4,31 MB  .ppt)
 3. Spolupůsobení všeho se vším – standardní hodnocení, nadstandardní zbraňR. Seibert, Regionální centrum EIA (6,20 MB  .ppt)
 4. EU fondy pro oblast životního prostředí v letech 2014 až 2020D. Sventek, Úřad Regionální rady Moravskoslezsko (2,96 MB  .ppt)
 5. Obnovitelné zdroje včera, dnes a zítraM. Krahulec, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (2,10 MB  .ppt)
 6. Projekty ve skupině Vítkovice Machinery GroupE. Křížková, Vítkovice Machinery Group (7,98 MB .ppt)