Posuzování vlivů
na životní prostředí

Od roku 1992 poskytujeme komplexní služby v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí a zdraví.

Mezi poskytovali služeb EIA jsme nejdéle působící firmou na českém trhu.

Specializujeme se především na infrastrukturní projekty, záměry v průmyslu a odpadovém hospodářství, záměry ve volné krajině a posuzování vlivů vývozů.

Nabízíme:

  • Připravujeme oznámení a dokumentace pro procesy EIA a SEA a posudky pro proces EIA.
  • Zajištujeme zpracování dílčích hodnocení – např. posouzení vlivů na síť Natura 2000, posouzení vlivů na lidské zdraví, posouzení rizik spojených se změnou klimatu, posouzení vlivů na vodní útvary dle rámcové směrnice o vodách, apod.
  • Kromě profesionálního vedení konzultací s veřejností klientům nabízíme i řešení potenciálních konfliktů s dotčenými subjekty.
  • Pravidelně organizujeme národní konference EIA/SEA.

Vybrané reference EIA – Průmysl:

ASKO Ostrava, Havířov

Oznámení EIA pro Delta Projektconsult a.s., 2016

Rekonstrukce a rozšíření výrobní a skladovací haly Schott Lanškroun

Oznámení EIA  pro Delta Projektconsult a.s., 2016

Engel Kaplice

Oznámení EIA  pro Delta Projektconsult a.s., 2016

SEA Aktualizace územní energetické koncepce Olomouckého kraje

spolupráce s Integra Consulting, pro Krajský úřad Olomouckého kraje, 2016

SEA Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje pro období 2016 až 2025

pro FITE, a.s. Ostrava, 2015

SEA Územní energetické koncepce Hl. m. Prahy

2015  Pro Magistrát Hl. města Prahy

Nová továrna pro výrobu zdravotních setů ProcedurePak

Oznámení EIA Pro OSA projekt s.r.o., 2014

SEA Politiky druhotných surovin České republiky

spolupráce s Integra Consulting  Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2014

Využití odpadního tepla z Elektrické obloukové pece (EOP) č. 5

oznámení EIA pro Arcelor Mittal Ostrava, 2012

Ekologizace teplárny – Kotel K14

dokumentace EIA  pro Arcelor Mittal Energy Ostrava, 2011

SEA Programu ke zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezského kraje

Pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 2011-2012

SEA Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje

Pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 2011-2012

BEHR – rozšíření závodu

oznámení EIA pro celkem 4 etapy rozšíření pro Mahle Behr Mošnov, 2010 – 2015

Odtěžení kameniva deponovaného ve střední části odvalu Heřmanice

dokumentace EIA Pro DIAMO Ostrava, 2009

Modernizace ocelárny v ŽDB Group a.s.

dokumentace EIA pro ŽDB Group a.s. Bohumín, 2008

SEA Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Přerov

Pro Městský úřad Přerov, 2006

SEA Plán oblasti povodí Moravy a Dyje

Pro GHE a.s. Ostrava, 2006 – 2009

Nápravná opatření – Laguny Ostramo

Dokumentace EIA Pro sdružení Čistá Ostrava, 2006

Vybrané reference EIA – Infrastruktura:

ASKO Ostrava, Havířov, Oznámení EIA

pro Delta Projektconsult a.s., 2016

Silnice I/2 Pardubice – Jihozápadní obchvat, posudek EIA

pro Krajský úřad Pardubického kraje, 2010

Silnice I/36 Lázně Bohdaneč – obchvat, posudek EIA

pro Krajský úřad Pardubického kraje, 2010

Silnice I/11 Ostrava, prodloužená ul. Rudná – hranice okresu Opava, dokumentace EIA

pro Ředitelství silnic a dálnic, 2003

Dálnice D 47 Velké Albrechtice, dokumentace EIA

pro Ředitelství silnic a dálnic, 1994-1995

Vybrané reference EIA - Větrné elektrárny:

Výstavba větrných elektráren v lokalitě Huzová, posudek EIA

Pro Krajský úřad Olomouckého kraje, 2014

Větrné elektrárny Dívčí Hrad, Dokumentace EIA

Pro Ostwind CZ s.r.o., 2014

Větrná farma Kryštofovy Hamry a Výsluní, posudek EIA

Pro Krajský úřad Ústeckého kraje, 2011-2012

Větrná farma Blatno, posudek EIA

Pro Krajský úřad Ústeckého kraje, 2011-2012

Větrná farma Hora Sv. Šebestiána a Křimov, posudek EIA, 2011

Pro Krajský úřad Ústeckého kraje, 2011-2012