Ekologické služby
a konzultace

Pomáháme firmám s plněním povinností v oblasti ochrany životního prostředí.

Poskytujeme environmentální poradenství při projektování a realizaci budov.

Hodnotíme proveditelnost investičních záměrů z pohledu ochrany životního prostředí a zajišťujeme specializované podklady pro čerpání Evropských fondů.

Nabízíme:

  • Ekologické audity, provozní řády, havarijní plány, roční hlášení pro státní správu, průběžný dohled a aktualizace dokumentace v návaznosti na změny legislativy
  • Územní environmentální analýzy, terénní analýzy, vizualizace, multikriteriální hodnocení, aj.
  • Posouzení zohlednění udržitelnosti jak ve fázi projektování a výstavby budov tak i pro dokončené stavby.
  • Studie proveditelnosti, odborné posudky a podklady pro Operační program Životní prostředí.
  • Zajištění činností externího bezpečnostního poradce pro silniční (ADR) a železniční (RID) přepravu nebezpečných věcí.

Vybrané reference:

Jaderná elektrárna Dukovany

Zhodnocení vlivů zastínění okolí NJZ, 2016

Havarijní plán pro Diamo

Státní podnik, 2017

Kategorizace zdroje pro Diamo

Státní podnik, 2016

Posouzení GALERIE BYDGOSZCZ

dle metodiky BREEAM, 2014

Větrné elektrárny Slezské Pavlovice, Hlinka, Sudice, Třebom

viditelnost, flicker efekt, 2012- 20

Posouzení CTP Brno – Tower B, 2013 a CTP Ostrava

Tieto Tower dle metodiky BREEAM  2011-2013

Zpracování desítek studií proveditelností pro žádosti z OPŽP pro obce

např. : Třanovice, Stará ves nad Ondřejnicí, Vrskman, Kunín, Baška, Klimkovice, Lechotice, Vlachovice, Cement Hranice a další...