Kontakty

Fakturační adresa:

Regionální centrum EIA s.r.o. Lidická 1 742 83 Klimkovice

IČ: 47150661
DIČ: CZ47150661

ID datové schránky: 8mp7qay
email: rimmel@rceia.cz

Spisová značka vedená u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl C, vložka č. 3760

Mapa Klimkovice

Korespondenční
adresa:

Regionální centrum EIA s.r.o. Elektrárenská 66
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Tel.: 596 114 440
email: kaslova@rceia.cz

Mapa Frýdlant nad Ostravicí

Lidé

Vladimír Rimmel
jednatel

+420 603 112 170
rimmel@rceia.cz

Vladimír Rimmel
jednatel

+420 603 112 170
rimmel@rceia.cz

Držitel osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na ŽP č.j. 3108/479/OPV/93, prodlouženo rozhodnutím MŽP ČR č.j. 67050/ENV/15 ze dne 21.10. 2015;

Držitel osvědčení o způsobilosti k posuzování vlivů vývozů nebo investic na ŽP č.j. 3640/OPVŽP/02;

Narozen 1954, absolvent ekonomické fakulty VŠB Ostrava, absolvent a facilitátor kursů US EPA – hodnocení a řízení rizika, prosazování požadavků ŽP, řešení konfliktů, ekonomika životního prostředí. Specialista ekolog, 38 let praxe v ochraně ŽP, z toho 10 let praxe  ve VÍTKOVICÍCH – hodnocení rozvojových záměrů a programů podniků a koncernu VÍTKOVICE z hlediska vlivů na životní prostředí, 28 let praxe v ekologickém poradenství. Zpracování a řízení desítek oznámení, dokumentací a posudků EIA, příprava a organizace EIA konferencí od r. 1992, spolupráce na realizaci řady dalších projektů v oblasti ŽP v České republice i zahraničí.

Absolvent kurzu Sommelier, Vinařská akademie Valtice, 2007/2008 a od r. 2008 rovněž provozovatel Zámeckého vinného sklepa v Klimkovicích.

Jitka Kaslová
výkonná ředitelka, konzultant pro ochranu životního prostředí
+420 734 113 043
kaslova@rceia.cz

Jitka Kaslová
výkonná ředitelka, konzultant pro ochranu životního prostředí
+420 734 113 043
kaslova@rceia.cz

Jitka Kaslová je absolventkou Hornicko-geologické fakulty VŠB v Ostravě (rok 2002) obor Environmentální inženýrství.

Od roku 2002 je zaměstnancem Regionálního centra EIA s.r.o. na pozici junior konzultant/konzultant, od roku 2008 na pozici výkonné ředitelky. Má čtrnáct let zkušeností v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí jak na projektové, tak i koncepční úrovni (EIA/SEA), specializuje se především na projekty v oblasti infrastruktury, průmyslu, odpadů a ochrany přírody a krajiny. Posuzování SEA se věnuje jak na regionální, krajské, tak i národní úrovni. V posledních osmi letech spolupracuje s obcemi na zpracovávání žádostí pro dotace z Operačního programu Životní prostředí (studie proveditelnosti, poradenství), dále se věnuje problematice BREEAM (hodnocení udržitelnosti budov / popis vlivu budovy na životní prostředí) a pořádání odborných konferencí, seminářů a školení se zaměřením na ochranu ŽP (7 ročníků konference EIA/SEA, 9 ročníků konference Hutě a ŽP. školení zaměstnanců CzechInvest, semináře s tématikou EIA/SEA ad.).

Radim Seibert
konzultant pro ochranu životního prostředí
+420 739 453 823
seibert@rceia.cz

Radim Seibert
konzultant pro ochranu životního prostředí
+420 739 453 823
seibert@rceia.cz

Narozen 1976, absolvent Hornicko-geologické fakulty VŠB v Ostravě v roce 1999, obor Environmentální inženýrství. Autorizovaná osoba ke zpracování rozptylových studií a odborných posudků podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Ekolog, přes 10 let praxe v konzultační společnosti AZ GEO, s.r.o. –  samostatná projekční a řešitelská činnost v oblastech ochrany horninového prostředí (hydrogeologie, kontaminační geologie, staré ekologické zátěže, hodnocení rizik), ovzduší (poradenství a vypracování rozptylových studií), odpadového hospodářství (poradenství týkající se způsobu nakládání s odpady, provozní řády zařízení), hodnocení vlivů na životní prostředí (oznámení EIA), prostorové analýzy v GIS.

Od ledna 2009 ve společnosti Regionální centrum EIA s.r.o. se zaměřením na problematiku ovzduší, EIA/SEA, BREEAM a GIS.

Kateřina Zemanová
junior konzultant pro ochranu životního prostředí
+420 734 387 869
zemanova@rceia.cz

Kateřina Zemanová
junior konzultant pro ochranu životního prostředí
+420 734 387 869
zemanova@rceia.cz

Narozena 1991, absolventka Hornicko-geologické fakulty VŠB v Ostravě v roce 2015, obor Environmentální inženýrství.

2014 – stáž Akademie věd ČR, Telč, 2011 – 2015 šlechtitelská firma Libera, Ostrava (brigádník – krajinná tvorba, realizace zahrad, šlechtění hybridních paprik), 2015 – 2016 zahraniční stáž (Skotsko).

Od roku 2016 působí jako Junior konzultant v Regionálním Centru EIA s.r.o. – hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA), specializace na projekty v průmyslu, infrastruktuře a krajině.

Radka Bartošová
junior konzultant pro ochranu životního prostředí
+420 596 114 440
bartosova@rceia.cz

Radka Bartošová
junior konzultant pro ochranu životního prostředí
+420 596 114 440
bartosova@rceia.cz

Ilona Seibertová
konzultant pro ochranu ŽP
+420 737 624 493
seibertova@rceia.cz

Ilona Seibertová
konzultant pro ochranu ŽP
+420 737 624 493
seibertova@rceia.cz

Napište nám