Konference

Regionální centrum EIA s.r.o. pořádá a organizuje konference a vzdělavací akce s problematikou ochrany životního prostředí.

Již od roku 1992 se v Ostravě koná konference EIA a od roku 1999 konference EIA/SEA, která se věnuje zejména problematice posuzování vlivů na životní prostředí.

Aktuální konference: SEA/EIA 2023

Minulé konference

EIA/SEA 2019 – včetně prezentace přednášejících

EIA/SEA 2017 – včetně prezentace přednášejících

EIA/SEA 2015 – včetně prezentací přednášejících

EIA/SEA 2013 – včetně prezentací přednášejících

SEA/EIA 2011

SEA/EIA 2009

SEA/EIA 2007

SEA/EIA 2005

SEA/EIA 2003

EIA 1999

EIA 1995

Hutě a ŽP 2014 – včetně prezentací přednášejících

Hutě a ŽP 2013 – včetně prezentací přednášejících

Hutě a ŽP 2012

Hutě a ŽP 2011

Hutě a ŽP 2010

Hutě a ŽP 2009

Hutě a ŽP 2008

Hutě a ŽP 2007