Mezinárodní
konference EIA/SEA
2019

Ve dnech 24. - 25. 4. 2019 se v Ostravě uskuteční 12. ročník mezinárodní konference EIA/SEA 2019.


Neoficiální zahájení konference - degustační večer v Zámeckém vinném sklepě Klimkovice

Tento rok jsme do programu zařadili také neoficiální zahájení konference, které proběhne již v úterý 23.4. 2019 od 18.00 - 22. 00 hodin v Zámeckém vinném sklepě v Klimkovicích. Na tuto část konference je potřeba se přihlásit (email: kaslova@rceia.cz), cena degustačního večera je 230 Kč/osoba. Kapacita sklepa je bohužel omezena na max. 30 míst, proto s přihlášením dlouho neváhejte. Odvoz ze sklepa do Clarion Congress Hotelu je zajištěn.


Záštita konference:

Konference se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva dopravy a výstavby SR.

 

 

 

 

Záštitu nad konferencí dále převzali:

  • Jarmila Uvírová – náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje
  • Jakub Unucka, MBA – náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
  • Kateřina Šebestová – náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava

 

Konference je připravována za finanční podpory Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostrava.

  

 

 

 

Zaměření příspěvků:

Kromě obecných témat, zmíněných výše, si dovolujeme vyzvat přednášející, aby zaměřili své příspěvky mimo jiné na následující:

  • EIA a SEA v dopravním sektoru
  • Hodnocení dle požadavků Rámcové směrnice o vodách
  • Hodnocení klimatických rizik
  • Využití dat v posuzování

Pozvánka na konferenci EIA/SEA 2019

Posuzování vlivů na životní prostředí

Posuzování vlivů na životní prostředí na strategické i projektové úrovni má sloužit k prevenci, minimalizaci či kompenzaci negativních vlivů, a přispět tak k ochraně životního prostředí a zdraví, a zároveň podpořit ekonomický rozvoj. S ohledem na dlouhodobou aplikaci obou nástrojů v České republice, a současně při zvážení vývoje a stavu životního prostředí, je však otázkou, zda posuzování vlivů skutečně plní očekávanou roli, a zda není pouze formálním postupem naplňujícím legislativní požadavky.
Konference si klade za cíl poskytnout platformu pro diskusi o těchto a souvisejících tématech a otázkách, zejména:
• Je současná praxe SEA a EIA dostatečně efektivní? Jaké jsou možnosti ke zlepšení?
• Poskytuje platná právní úprava spolehlivý rámec pro aplikaci SEA a EIA?
• Existují nové a inovativní postupy a metody, které mohou být uplatněny v SEA a EIA praxi?