EIA/SEA 2015

Ve dnech 20. - 21. 5. 2015 se v Ostravě uskutečnil jubilejní 10. ročník mezinárodní konference EIA/SEA 2015.

Hlavním tématem byla "Nová legislativa procesu posuzování vlivů na životního prostředí – její přínosy a nedostatky".

Témata jednání:

1. Novela EIA zákona a novela stavebního zákona – konference jako součást přípravy a implementace zákona do praxe.

2. Přínosy a rizika spojení procesu EIA, územního a stavebního řízení.

3. EIA/SEA praxe – pozitivní i negativní příklady, vč. zahraničních zkušeností.

Konferenci připravilo Regionální centrum EIA společně s Integra Consulting a byla organizována s finanční podporou Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostrava.

Záštitu nad konferencí převzal:

Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava

Účast více než 80 odborníků na posuzování vlivů na životní prostředí (zejména zástupců krajských a městských úřadů, ministerstev, autorizovaných osob a konzultačních firem) přinesla řadu zajímavých prezentací a velmi otevřenou diskusi nejen o přednášených tématech.

Pozvánku včetně programu konference si můžete stáhnout zde – POZVÁNKA (.pdf)

 

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na shledanou na konferenci EIA/SEA 2017!!!

Prezentace

Prezentace, které byly předneseny na mezinárodní konferenci EIA/SEA 2015, jsou k dispozici v needitovatelné podobě (.pdf).

(Řazení prezentací odpovídá pořadí v jakém byly předneseny.)

 

Středa 20.5. 2015

 1. „EIA v ČR na křižovatce – co teď a co potom?“ – L. DvořákL. Dvořák, MŽP ČR
 2. „Přijatá novela zákona o posuzování vlivů na ŽP a její aplikace v praxi“P. Slezák, MŽP ČR
 3. „Metodický přístup ŘSD k novele EIA zákona“K. Ambrožová, ŘSD ČR
 4. „Implementace novely zákona o posuzování vlivů ve vztahu k zařízením určeným pro energetické využití odpadů“V. Lapčík, VŠB – TU Ostrava
 5. „Novela stavebního zákona – hrozba nebo příležitost pro investory?“D. Brix, Svaz průmyslu a dopravy
 6. „Změny EIA legislativy – o co přicházíme …“T. Šikula, HBH Projekt spol. s r. o.
 7. „Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“K. Kováčová, SAŽP (Slovensko)
 8. „Nejčastější problémy v průběhu posuzování záměrů z pohledu příslušného úřadu“M. Krahulec, KÚ Moravskoslezského kraje
 9. „Pozitivní a negativní příklady – výstupy z IS EIA“L. Vravníková, I. Špelinová, CENIA

 

Čtvrtek 21.5. 2015

 1. „Prvý dvojjazyčný portál na posudzovanie vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice dvoch štátov“, M. Hrnčárová, SAŽP (Slovensko)
 2. „Hluk – tichý nepřítel v procesu EIA/SEA“L. Ládyš, EKOLA group, spol. s r.o.
 3. „Posuzování vlivů na ovzduší v SEA vybraných koncepcí“R. Seibert, Regionální centrum EIA s.r.o.
 4. „SEA Národního plánu ekonomického rozvoje Indonésie“M. Smutný, Integra Consulting, Praha

Fotogalerie