EIA/SEA 2017

Ve dnech 17. - 18. 5. 2017 se v Ostravě uskutečnil 11. ročník mezinárodní konference EIA/SEA 2017.

Proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) funguje v Evropské Unii již více než 30 let, v České republice byl uzákoněn v roce 1992, jako preventivní nástroj ochrany životního prostředí.
Plní proces posuzování vlivů stále svou předpokládanou roli a naplnil očekávání do něj vkládaná?
Co přinesla novela zákona 100/2001 Sb.? Dává prostor pro uplatnění pozitivních (domácích i zahraničních) praktických zkušeností s procesy SEA a EIA a eliminuje ty, které se neosvědčily?
Je proces přípravy investic v ČR (od strategické úrovně až k územnímu a stavebnímu řízení, včetně potřebných posouzení) konkurence schopný?

Témata jednání:

1. Legislativní rámec EIA a SEA tj. nový zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, návrh zákona o liniových stavbách

2. EIA a SEA v dopravě

3. EIA/SEA praxe

4. Další související aspekty – hodnocení klimatických rizik, požadavky rámcové směrnice o vodách, aj.

Konferenci připravilo Regionální centrum EIA společně s Integra Consulting a byla organizována s finanční podporou Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostrava.Dotace na konferenci ve výši 50 tis. Kč byla poskytnuta Moravskoslezským krajem.

 

Projekt je spolufinancován statutárním městem Ostrava ve výši 25 tis. Kč.

 

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na shledanou na konferenci EIA/SEA 2019!!!

Prezentace

Prezentace. které byly předneseny na mezinárodní konferenci EIA/SEA 2017 jsou k dispozici v needitovatelné podobě (.pdf).

Řazení prezentací odpovídá pořadí v jakém byly předneseny.

Středa 17.5.2017

Čtvrtek 18.5.2017

Fotogalerie