EIA/SEA 2019

Ve dnech 24. - 25. 4. 2019 se v Ostravě uskutečnil 12. ročník mezinárodní konference EIA/SEA 2019.

Posuzování vlivů na životní prostředí na strategické i projektové úrovni má sloužit k prevenci, minimalizaci či kompenzaci negativních vlivů, a přispět tak k ochraně životního prostředí a zdraví, a zároveň podpořit ekonomický rozvoj. S ohledem na dlouhodobou aplikaci obou nástrojů v České republice, a současně při zvážení vývoje a stavu životního prostředí, je však otázkou, zda posuzování vlivů skutečně plní očekávanou roli, a zda není pouze formálním postupem naplňujícím legislativní požadavky.

Konference si kladla za cíl poskytnout platformu pro diskusi o těchto a souvisejících tématech a otázkách, zejména:

• Je současná praxe SEA a EIA dostatečně efektivní? Jaké jsou možnosti ke zlepšení?
• Poskytuje platná právní úprava spolehlivý rámec pro aplikaci SEA a EIA?
• Existují nové a inovativní postupy a metody, které mohou být uplatněny v SEA a EIA praxi?

Záštita konference:

Konference se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva dopravy a výstavby SR.

 

 

 

 

Záštitu nad konferencí dále převzali:

  • Jarmila Uvírová – náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje
  • Jakub Unucka, MBA – náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
  • Kateřina Šebestová – náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava

 

Konference byla připravována za finanční podpory Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostrava.

  

 

 

 

Zaměření příspěvků:

  • EIA a SEA v dopravním sektoru
  • Hodnocení dle požadavků Rámcové směrnice o vodách
  • Hodnocení klimatických rizik
  • Využití dat v posuzování

 

Pozvánka ke stažení zde:  Pozvánka na konferenci EIA/SEA 2019

Neoficiální zahájení konference – degustační večer v Zámeckém vinném sklepě Klimkovice

Tento rok jsme do programu zařadili také neoficiální zahájení konference, které proběhlo v úterý 23.4. 2019 od 18.00 – 22. 00 hodin v Zámeckém vinném sklepě v Klimkovicích.

Prezentace

Prezentace. které byly předneseny na mezinárodní konferenci EIA/SEA 2019 jsou k dispozici v needitovatelné podobě (.pdf).

Řazení prezentací odpovídá pořadí v jakém byly předneseny.

Středa 24.4.2019

Čtvrtek 25.4.2019

Fotogalerie