Hutě a ŽP 2007

Ve dnech 13. a 14. září 2007 proběhla konference Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby 2007, která se konala v krásných prostorách historického Louckého kláštera ve Znojmě.

Témata jednání konference:

Současný stav a vývoj v hutnictví a hutní druhovýrobě
Vlivy na složky životního prostředí
Ochrana životního prostředí v jednotlivých hutních podnicích

Na konferenci bylo přítomno téměř 50 odborníků z průmyslu, vysokých škol, státní správy i samosprávy a konzultačních firem. Diskuse k jednotlivým prezentacím probíhaly v jednacím sále i na chodbách (galeriích) Louckého kláštera.

Konference potvrdila, že hlavním problémem současnosti je kvalita ovzduší, a to nejen vlivem hutních technologií. Je zřejmé, že stav, kdy všichni znečišťovatelé plní emisní limity, ale kvalita ovzduší (imisní koncentrace jsou trvale překračovány) se stále zhoršuje, není udržitelný. Řešení je proto potřebné hledat nejen v oblasti technologické a technické, ale rovněž nezbývá než přehodnotit současnou legislativní úpravu.

 

Jako již tradičně, i tentokrát byla odborná část konference doplněna společenskou částí. Tentokrát jsme pro účastníky zajistili prohlídku Louckého kláštera, ochutnávku čerstvého burčáku a degustaci vybrané produkce Znovínu a.s. Zvláštní poděkování za veškeré služby a především krásný lidský přístup je potřeba vyslovit panu Karlu Matulovi, správci Louckého kláštera.

Fotogalerie