Hutě a ŽP 2008

Ve dnech 11. a 12. září 2008 proběhla konference Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby 2008, která se konala v obci Zaječí ve Vinařství U Kapličky.

Témata konference:

Současný stav a vývoj v hutnictví a hutní druhovýrobě
Stav a vývoj procesu integrovaného povolování
Ochrana životního prostředí v jednotlivých hutních podnicích se zaměřením na ovzduší
Další související témata

Přednášky probíhaly ve stylové vinárně a účastníci byli ubytováni v příjemném vinařském penzionu. Komplex budov je umístěný ve svahu, na jejímž vrcholu stojí kaplička (proto v názvu U Kapličky). Na obzoru se rýsuje masiv Pálavy odrážející se v Novomlýnské nádrži a všude se rozkládají vinohrady s právě dozrávajícími hrozny vinné révy.

 

Cíl konference

Cílem konference byla výměna zkušeností a informací o soudobých problémech a postupech řešení v oblasti životního prostředí hutnictví i hutní druhovýroby, a to nejen v odborně-technické oblasti, ale rovněž na úseku legislativním a správním.

Fotogalerie