Hutě a ŽP 2009

Ve dnech 10. - 11.9. 2009 proběhla konference Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2009, která se konala v hotelu Vinum Coeli v Dolních Kounicích.

Témata konference:

Ochrana životního prostředí v hutních a dalších průmyslových podnicích za současné hospodářské situace
Současný stav a vývoj v hutnictví a hutní druhovýrobě
Environmentální technologie a ekoinovace v České republice
Další související témata

Konference byla zaměřena na aktuální otázky ochrany životního prostředí hutnictví a hutní druhovýroby. Vedle všeobecné problematiky byla věnována zvláštní pozornost specifickým podmínkám ochrany ovzduší, hospodaření s odpady, vodního hospodářství a integrované prevence v hutích.