Hutě a ŽP 2010

Konference se uskutečnila 9. - 10.9. 2010 v areálu Bukovanského mlýna v obci Bukovany u Kyjova. Téma konference bylo "Zlepšení kvality ovzduší – podmínka dalšího rozvoje průmyslu".

Program konference byl rozdělen do 4 bloků:

Zlepšování kvality ovzduší v nejvíce postižených oblastech
Vliv ovzduší na zdraví obyvatel
Aktuální problémy v hutnictví železa ČR, Ochrana ŽP v průmyslových podnicích
Další související témata

Konferenci finančně podpořil ArcelorMittal Ostrava, a.s., Statutární město Ostrava a CENIA, česká informační agentura ŽP. Záštitu nad konferencí převzal 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslav Novák a Dalibor Madej, náměstek primátora statutárního města Ostravy.