Hutě a ŽP 2011

Ve dnech 15. - 16. 9. 2011 se v Zaječí (Vinařství U Kapličky) uskutečnila konference Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby. Tématem konference bylo "Zlepšení kvality ovzduší (nejen v Moravskoslezském kraji)".

Program konference byl rozdělen do 4 bloků:

Aktuální nástroje zlepšování kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji
Podíl zdrojů v hutnictví na kvalitě ovzduší a zdraví obyvatel
Současný stav a vývoj v hutnictví a hutní druhovýrobě - vlivy na životní prostředí
Další související témata

Generálním partnerem akce byla společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. a hlavním partnerem bylo Statutární město Ostrava. Dále na konferenci spolupracovali Regionální centrum EIA s.r.o., CENIA, česká informační agentura životního prostředí a také VŠB – TU Ostrava.