Hutě a ŽP 2012

Ve dnech 13. - 14. 9. 2012 se v Hustopečích u Brna uskutečnil další ročník konference Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby.

Program konference byl rozdělen do 4 bloků:

Stávající hutní technologie z pohledu dopadů na ŽP
Ekonomická stránka ekologizace hutních podniků
Perspektiva hutnictví v regionu
Další související témata

Letošní téma znělo „Rozvoj hutnictví může přinést snížení vlivů na životní prostředí.“

Záštitu nad konferencí převzal Ing. Dalibor Madej, náměstek primátora Statutárního města  

Na přípravě konference spolupracovali Regionální centrum EIA s.r.o., ArcelorMittal Ostrava a.s., CENIA, česká informační agentura životního prostředí, VŠB – TU Ostrava a Sdružení odborných pracovníků OŽP Ostrava.

Pozvánku včetně programu konference si můžete stáhnout POZVÁNKA.pdf

Prezentace

Prezentace, které byly na konferenci předneseny:

  1. KVALITA OVZDUŠÍ V OSTRAVSKO-KARVINSKÉ AGLOMERACI V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ (RNDr. Jan Bitta, Ph.D.)
  2. VLIV SNIŽOVÁNÍ PRŮMYSLOVÝCH EMISÍ SPOLEČNOSTI ARCELORMITTAL OSTRAVA A.S. NA IMISNÍ SITUACI V OKOLÍ FIRMY (Ing. Tomáš Mosler, Ph.D.)
  3. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, A.S. A INVESTIČNÍ STAVBY K OCHRANĚ OVZDUŠÍ (Miroslav Pietrosz)
  4. ROZVOJ DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICE PO ÚTLUMU HUTNÍ PRVOVÝROBY (Ing. Bohuslav Planka)
  5. ČESKO-POLSKÉ KOLÁČE A OVZDUŠÍ (Ing. Radim Seibert)
  6. PREDIKCE VÝVOJE ODVĚTVÍ HUTNICTVÍ ŽELEZA – TECHNICKÉ A EKOLOGICKÉ BARIÉRY (Ing. Vladimír Toman)
  7. OCHRANA OVZDUŠÍ A TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN (MUDr. Michael Vít, Ph.D.)

 

Jednotlivé prezentace zasíláme na vyžadání.

Fotogalerie