SEA/EIA 2005

Ve dnech 19. a 20. dubna 2005 proběhla v hotelu Atom v Ostravě 5. mezinárodní konference SEA/EIA 2005, která byla zaměřena na výměnu zkušeností s platnou EIA legislativou, na diskusi k metodice i praxi SEA/EIA posuzování na národní i regionální úrovni a na širší souvislosti v procesech SEA/EIA po vstupu do EU.

Záštitu nad konferencí převzala náměstkyně ministra životního prostředí Ing. Ivana Jirásková, primátor města Zlín Mgr. Tomáš Úlehla, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Pavol Lukša a náměstek primátora města Ostravy Mgr. Mirko Jašurek.


Konference se zúčastnilo téměř 100 odborníků – účastníků procesů posuzování vlivů na životní prostředí.

Témata konference

Zaznělo zde 23 zajímavých příspěvků rozdělených do úvodní sekce a tří témat:

1. zkušenosti účastníků s procesem EIA
2. strategické posuzování vlivů na životní prostředí – metodika a praxe
3. širší souvislosti EIA/SEA

Fotogalerie